SPL PASSEQ Passive Mastering EQ

技术参数:输入最高输入电平:+ 32.5 dBu 输入阻抗:20 kOhms(平衡)输出最高输出电平:+ 32.5 dBu 输出阻抗:‹600欧姆(平衡)谐波失真:在-30 dBu时:0.076%在-20 dBu时:0.026%在0 dBu时:0.026%在+10 dBu时:0.0086%在+30 dBu时:0.0012%噪声(未加权(增益+0 dBu,EQ = 0 dB B / C):-91.8

  • 品牌: SPL
  • 型号: PASSEQ Passive Mastering EQ
  • 价格:
关闭
产品咨询
客服热线:159-0140-3660

技术参数:

输入

最高输入电平:+ 32.5 dBu 

输入阻抗:20 kOhms(平衡)

输出

最高输出电平:+ 32.5 dBu 

输出阻抗:‹600欧姆(平衡)

谐波失真:

在-30 dBu时:0.076%

在-20 dBu时:0.026%

在0 dBu时:0.026%

在+10 dBu时:0.0086%

在+30 dBu时:0.0012%

噪声(未加权(增益+0 dBu,EQ = 0 dB B / C):-91.8 dBu

噪声(A加权(增益+0 dBu,EQ = 0 dB B / C):-95.2 dBu

噪声 CCIR,(增益+0 dBu,EQ = 0dB B / C):-86.2 dBu

总谐波失真加噪音(增益+0 dBu,EQ = 0dB B / C):› 102 dB

共模抑制:› -60 dBu 

(bei1 kHz,增益+0 dBu,EQ = 0dB B / C)

传输带宽(-3 dB):

10 Hz-200 kHz

频率范围:

10 Hz-35 kHz

电源消耗:

0.06 Amp,230V / 50Hz,9.5瓦,13.6 VA 

0.09 Amp,115V / 60Hz,9.5瓦,13.6 VA

标准EIA 19英寸外壳/ 4U,482 x 177 x 311.5 mm

重量:10.2kg